Menu:Aktualizace:

11. července 2024


Kalendář

Kalendář 2024

říjen 2024
Slavnostní odhalení pamětních tabulí A. Dvořáka a P. J. Šafaříka v Užhorodě.

7. 3. 2024
Výročí narození T. G. Masaryka - vzpomínková akce (více zde)

17. 11. 2023
Slavnostní odhalení pamětní tabule Josefa Gočára v Užhorodě (více zde)

19. 9. 2023
Slavnostní odhalení pamětní tabule P. J. Šafaříka v Perečině (více zde)

17. 7. 2023
Slavnostní vydání poštovní známky s Josefem Gočárem (více zde)

7. 3. 2023
Výročí narození T. G. Masaryka - vzpomínková akce (více zde)

28. 10. 2022
Výročí založení ČSR a slavnostní odhalení pamětních tabulí (více zde)

...

TOPlist

Úvodní informace

Krajanský spolek pomáhá šířit českou kulturu v oblasti Zakarpatska, vydává reedice dobových knih, kalendáře, ročenky a sborníky, pohlednice (Ivan Olbracht v Koločavě, Busta T. G. Masaryka), prodává turistické známky, zprostředkovává prohlídky města, konání kulturních akcí na podporu šíření české kultury na Ukrajině - jazz s Pavlem Rybou, Ensemble Martinů - klavírní kvarteto, Silesian Ostrava Choir a další. Dne 28. března roku 2002 zorganizoval Krajanský spolek odhalení busty T. G. Masaryka v Užhorodě, 28. října 2010 byla odhalena pamětní deska v Rachově, 19. května 2011 pamětní deska prvního československého prezidenta ve Velkém Berezném, 14. října 2015 pamětní tabule T. G. Masaryka a M. R. Štefánika v Perečině, 28. března 2017 basreliéf k památce J. A. Komenského v Mukačevu, 7. března 2018 basreléf T. G. Masaryka v Chustu, 7. března 2019 pamětní tabule na budově Prosvity v Užhorodě, která připomíná původ a financování stavby této budovy, společně s Užhorodským spolkom Slovákov a Masarykovým demokratickým hnutím v Praze dne 25. května 2019 bas-reliéf T. G. Masaryka v Mukačevu, dne 10. září 2019 bas-reliéf k památce klasika české literatury Ivana Olbrachta v Užhorodě a dne 25. září 2020 pamětní tabuli Tomáše Bati v obci Korytňany. V minulém roce byly dále odhaleny pamětní tabule Ivana Olbrachta v Poljaně - 22. května 2021, Františka Továrka v Holubiném - 20. srpna 2021, pamětní tabule připomínající návštěvu T. G. Masaryka v Užhorodě - 22. září 2021, a také pamětní tabule připomínající historii uzemí patřícího k 1. ČSR v Holubiném - 3. prosince 2021. 28. října 2022 krajanské spolky zorganizovaly odhalení pamětních tabulí v Perečině na počest - Júlia Komárka a Jaroslava Hubálka. V roce 2023 Klub T. G. Masaryka odhalil dvě pamětní tabule - 19. září Pavlu Josefu Šafaříkovi v Perečině a 17. listopadu Josefu Gočárovi v Užhorodě.

Klub T. G. Masaryka v Užhorodě

Na našich webových stránkách najdete aktuální informace o dění v krajanském spolku Klubu T. G. Masaryka.