Menu:

Aktualizace:

16. února, 2018


Kalendář 2018

Kalendář 2018

27. 6. - 1. 7. 2018
Pivní Zakarpatí - pivní slavnosti - hudební festival - Ukrajina, Pylypec (více zde)

7. 3. 2018
Slavnostní odhalení pamětní tabule T. G. Masaryka v Chustu (více zde)

18. 1. 2018
Uplyne 20 let od vzniku Klubu T. G. Masaryka v Užhorodě

28. 10. 2017
Oslavy vzniku 1. ČSR a Česko-Slovenský večer v Užhorodu (více zde)

11. - 31. 5. 2017
Výstava Zmizelý svět Podkarpatské Rusi ve fotografiích Rudolfa Hulky (více zde)

3. - 6. 5. 2017
Pracovní cesta zástupců Kraje Vysočina v Zakarpatské oblasti (více zde)

28. 3. 2017
Odhalení pamětní tabule J. A. Komenského v Mukačevu (více zde)

10. 11. 2016
Setkání krajanů v Užhorodě s generálním konzulem (více zde)

28. - 30. 9. 2016
Konference krajané a problém identity, Národní muzeum, Praha (více zde)

24. - 26. 6. 2016
Koločavský festival českého piva vařeného na Ukrajině - 1. ročník (více zde)

14. - 15. 5. 2016
Festival vína - Růže Karpat - obec Seredne (více zde)

14. 5. 2016
Vystoupení předsedy Klubu T. G. Masaryka v rámci členské besedy spolku Přátelé Podkarpatské Rusi v Brně (více zde)

12. 5. 2016
Návštěva ze společnosti Přátelé Podkarpatské Rusi - Brno (více zde)

10. 5. 2016
Návštěva ZUŠ Potštát v Zakarpatí (více zde)

30. 4. 2016
Rozhovor s Ivanem Latkem - Český rozhlas Plus, pořad Mezi námi (více zde)

15. 1. 2015
Zemřela paní Olga Buksarová

...

Aktuálně

15. února 2018

Dne 20. ledna 2018 vyšel ve Zpravodaji Užhorodské městské rady a výkonného výboru článek o aktivitách spolků Klubu T. G. Masaryka v Užhorodě a Užhorodského spolku Slovákov, které podporují kulturní dědictví Čechů a Slováků v regionu - vydání publikací - sborníků (kalendářů) jednotlivých spolků, reedicí publikací z dob 1. Československé republiky a odhalení pamětních desek a tabulí významných českých a slovenských osobností.

zpravodaj-uzhorodske-mestske-rady-2018-leden-925-2
17. ledna 2018

Členové Klubu T. G. Masaryka v Užhorodě a Užhorodského spolku Slovákov navštívili město Chust, kde se setkali se zástupcem předsedy Rady města Chustu - panem Ivanem Fetko, a s ředitelem Chustského lycea číslo 11 - Dmytrem Priharou, na jehož budově bude umístěna Masarykova pamětní tabule. Při jednání s účastníky projektu byla dohodnuta spolupráce a podpora akce ze strany místní samosprávy. Slavnostní odhalení proběhne dne 7. března 2018 ve 13 hodin.

pametni-tabule-masaryk-chust-2018-leden-navsteva-chustu pametni-tabule-masaryk-chust-2018-leden-navsteva-chustu pametni-tabule-masaryk-chust-2018-leden-navsteva-chustu
pametni-tabule-masaryk-chust-2018-leden-navsteva-chustu pametni-tabule-masaryk-chust-2018-leden-navsteva-chustu pametni-tabule-masaryk-chust-2018-leden-navsteva-chustu

Další fotografie z návštěvy Chustu jsou ke shlédnutí ve fotogalerii a informace k projektu najdete zde.

4. ledna 2018

Klub T. G. Masaryka v Užhorodě obdržel první fotografie bas-reliéfu 1. československého prezidenta - T. G. Masaryka, který bude odhalen dne 7. března 2018 v Chustu - další informace k projektu najdete zde.

bas-relief-masaryk-chust-2018 bas-relief-masaryk-chust-2018
25. prosince 2017

Ve dnech 13. - 15. prosince 2017 navštívili předsedové Klubu T. G. Masaryka v Užhorodě a Užhorodské společnosti J. A. Komenského předvánoční Prahu. Během svého pobytu se zástupci českých krajanských spolků setkali s představiteli Masarykova demokratického hnutí, Společnosti přátel Podkarpatské Rusi, ředitelem Domu národnostních menšin - panem Mgr. Jakubem Štědroněm, zástupci Československého ústavu zahraničního a Českobratrské církve evangelické. Cílem setkání bylo potvrdit současnou a budoucí spolupráci mezi zmíněnými organizacemi. Společnost přátel Podkarpatské Rusi v Praze a Masarykovo demokratické hnutí potvrdily finanční podporu aktivit a akcí krajanských spolků v roce 2018 při příležitosti výročí 100 let vzniku 1. ČSR na vydání reedic publikací týkajících se Masaryka a Podkarpatské Rusi. Při setkáních zástupci spolků předali představitelům výše zmíněných organizací publikace, které byly spolky vydány v roce 2017.

setkani-praha-2017 setkani-praha-2017 setkani-praha-2017
14. prosince 2017

Dne 28. října 2017 se v rámci oslav 99. výročí vzniku 1. ČSR uskutečnilo setkání členů, zástupců Klubu T. G. Masaryka v Užhorodě, zástupců Dobročinného fondu ViZa občanů města a turistů z České a Slovenské republiky u bust T. G. Masaryka a M. R. Štefánika, při kterém si společně připomněli den a období, kdy dnešní ukrajinská Zakarpatská oblast byla součástí Československa. Před památníkem Masaryka si zazpívali všichni společně pod vedením hlasů členů cimbálové muziky Litera z moravského Vlčnova českou hymnu. Následně se uskuteční společný Česko-Slovenský večer v místní hospůdce Pid Zamkom, kde vystoupila a tím zajistila výbornou atmosféru večera již zmíněná cimbálová muzika Litera. Reportáž mukačevské Televize Sirius můžete shlédnout zde.

21. října 2017

Dne 28. října 2017 pořádají Klub T. G. Masaryka v Užhorodě a Užhorodský spolok Slovákov setkání krajanů a přátel české a slovenské kultury při příležitosti vzniku 1. Československé republiky, jejíž součástí bylo i území dnešní Zakarpatské oblasti (tehdy Podkarpatská Rus). Před bustami Masaryka a Štefánika budou položeny věnce a kytice za účasti krajanů a hostů z České republiky a ze Slovenska. V tento den se také uskuteční Česko-Slovenský večer v místní hospůdce Pid Zamkom, kde mimo jiné vystoupí moravská cimbálová muzika Litera z Vlčnova.

26. sprna 2017

Klub T. G. Masaryka v Užhorodě obdržel informaci o schválení finanční podpory Pardubického kraje na přípravu a zhotovení pamětní tabule - bas-reliéfu 1. československého prezidenta - T. G. Masaryka, která bude umístěna se souhlasem místní samosprávy na budově technického lycea v Chustu - na ulici Puškina 11. Financování proběhne prostřednictvím dobročinného fondu ViZa, slavnostní odhalení je naplánováno na 7. března 2018 - v den prezidentových narozenin a přesně 100 let od vzniku 1. ČSR.

17. července 2017

Ve dnech 4. a 5. července 2017 navštívil Zakarpatskou oblast předseda Společnosti přátel Podkarpatské Rusi - pan Jan Čopík. V rámci návštěvy oblasti proběhlo setkání s představiteli českých krajanských spolků Klubu T. G. Masaryka v Užhorodě a Užhorodské společnosti české kultury J. A. Komenského. V rámci setkání byla dohodnuta a potvrzena další spolupráce mezi Společností a krajanskými spolky v kulturní oblasti. Společnost přátel Podkarpatské Rusi finančně podpoří vydání jubilejního Našeho kalendáře 2018, který bude vydán v rámci 20 letého výročí existence Klubu T. G. Masaryka v Užhorodě. Vydání jubilejní publikace finančně podpořilo také Masarykovo demokratické hnutí. Půjde tak o společný projekt Společnosti přátel Podkarpatské Rusi, Masarykova demokratického hnutí a Klubu T. G. Masaryka v Užhorodě. Předpokládaný termín vydání publikace je konec roku 2017.

29. června 2017

Předseda krajanského spolku Klubu T. G. Masaryka v Užhorodě - Ivan Latko - obdržel poděkování od hejtmana Kraje Vysočina - pana Jiřího Běhounka. Toto poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci akce při poslední návštěve delegace Kraje Vysočina. Představitelé a členové krajanského spolku si poděkování velice váží a berou ho jako motivaci pro rozvoj dalších aktivit v rámci spolupráce Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti.

podekovani-hejtman-latko-2017
16. června 2017

Při příležitosti výročí vzniku 1. ČSR pořádají krajané společný Česko-Slovenský večer v Užhorodu. Akce se uskuteční dne 28. října 2017 od 18 hodin v kavárně-muzeu Pid zamkom, na ulici Ivana Olbrachta 3 v Užhorodě. Podrobnější informace a program najdete na facebookové stránce události.

3. května 2017

Ve dnech 3. - 5. května 2017 se při příležitosti 10. výročí spolupráce uskuteční pracovní cesta zástupců Kraje Vysočina do Zakarpatské oblasti. V první den návštěvy připravili zástupci krajanských spolků pro hosty prohlídku města Užhorodu s památkami připomínajícími období 1. ČSR - po českých stopách. Cílem cesty jsou prohlídky realizovaných projektů financovaných fondem ViZa v Zakarpatské oblasti - městech a obcích Svaljava, Sojmy, Koločava, Chust, Ilnica a Mukačevo. Během pracovní cesty budou delegaci doprovázet pan Michajlo Rivis - předseda Zakarpatské oblasti Rady Ukrajiny, pan Vasyl Makovskyj - vedoucí kanceláře Zakarpatské oblasti Rady Ukrajiny a Volodymyr Čubirko - ředitel dobročinného fondu ViZa.

3. května 2017

zmizely-svet-podkarpatske-rusi-vystava-ilko-2017

Dne 11. května 2017 v 18 hodin se v Galerii ILKO v Užhorodě koná vernisáž výstavy Zmizelý svět Podkarpatské Rusi ve fotografiích Rudolfa Hulky. Organizátory jsou Slovanská knihovna Národní knihovny České republiky (Praha) a Galerie ILKO (Užhorod). Výstava potrvá do 31. května 2017.

2. května 2017

Ve dnech 2. - 6. května 2017 navštíví Zakarpatskou oblast studenti a pedagogové z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Tato vysoká škola již několik let spolupracuje s místní Východoevropskou slovanskou univerzitou v Užhorodě. V první den návštěvy se hosté setkali se zástupci krajanských spolků, kteří je provedli historickým centrem Užhorodu po československých stopách - pomníky Masaryka a Štefánika, čtvrť Galago. V následujících dnech hosté pokračují v cestě a navštíví obce Polana, Koločava a město Mukačevo. Dne 6. května 2017 se spolu se zástupci krajanských spolků zúčastní kulturní akce - koncertu - za účasti studentů v Užhorodě - a společného oběda.

5. dubna 2017

V úterý - dne 28. března 2017 - byla slavnostně odhalena pamětní tabule J. A. Komenského v Mukačevu na budově Pedagogické fakulty Mukačevské státní univerzity. Odhalení tabule finančně podpořili Pardubický kraj a členové krajanských spolků - Klubu T. G. Masaryka v Užhorodě, Užhorodské společnosti české kultury J. A. Komenského a Užhorodského spolku Slovákov. Slavnostní akce se zúčastnili konzul Generálního konzulátu ČR ve Lvově - pan Igor Šedo, ředitel Dobročinného fondu ViZa - pan Volodymyr Čubirko, odborný pracovník pražského Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského - PhDr. Jan Šimek, Ph.D., ředitel MDU - pan Ivan Kušnir, dále zástupci místní samosprávy a krajanských spolků. Děti z místní základní školy č. 6, ve které se vyučuje český jazyk, a kterou materiálně a finančně podporují Kraj Vysočina a Klub T. G. Masaryka v Užhorodě, se na závěr akce postaraly o kulturní blok českých písní. Akce byla propagována místními médii.

pametni-tabule-komenskeho-mukacevo-2017-odhaleni pametni-tabule-komenskeho-mukacevo-2017-odhaleni pametni-tabule-komenskeho-mukacevo-2017-odhaleni
pametni-tabule-komenskeho-mukacevo-2017-odhaleni pametni-tabule-komenskeho-mukacevo-2017-odhaleni pametni-tabule-komenskeho-mukacevo-2017-odhaleni
12. března 2017

Společnost přátel Podkarpatské Rusi vydala letošní první číslo svého časopisu Podkarpatská Rus, ve kterém jsou mimo jiné zmíněny reedice publikací vydaných Klubem T. G. Masaryka v Užhorodě - historická studie K. Kochanného-Goralčuka (vydaná s podporou Pardubického kraje a SPPR) Podkarpatská Rus v minulosti a přítomnosti a sborník statí o legionářské osadě Svoboda, její vznik a budování.

Časopis Podkarpatská Rus - číslo 1/2017 - je ke stažení zde.

12. března 2017

V úterý - dne 7. března 2017, v den narozenin T. G. Masaryka, prvního prezidenta ČSR, uspořádali představitelé a členové Klubu T. G. Masaryka v Užhorodě, Užhorodské společnosti české kultury J. A. Komenského a Užhorodského spolku Slovákov vzpomínkovou akci v parku u busty T. G. Masaryka - při příležitosti narozenin této významné postavy naší historie.

4. března 2017

Na základě partnerské spolupráce mezi Krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny bude z Dobročinného fondu ViZa poskytnuta finanční podpora Klubu T. G. Masaryka v Užhorodě a Užhorodské společnosti J. A. Komenského na publikační činnost. Krajanské spolky tuto podporu využijí na vydání sborníku Náš kalendář na rok 2018 k příležitosti oslav 20 let existence Klubu T. G. Masaryka a k vydání reedice další historické knihy z roku 1935.

3. března 2017

Dne 28. března 2017 ve 13 hodin je plánováno slavnostní odhalení pamětní tabule J. A. Komenského v Mukačevu - na ulici Jana Amose Komenského 59, budově Pedagogické fakulty MDU. Tato akce proběhne díky finanční podpoře Pardubického kraje a členské základně Klubu T. G. Masaryka v Užhorodě.

komensky-relief-pametni-tabule-mukacevo-2017
23. února 2017

Ve dnech 21. - 23. února 2017 navštivila Zakarpatskou oblast delegace z Kraje Vysočina. V rámci služební cesty se uskutečnilo setkání se zástupci místní samosprávy, při kterém jednalo o další spolupráci v rámci finanční podpory Zakarpatské oblasti z fondu ViZa. Během slavnostní večeře, která proběhla v hotelu Kilikija a které se zúčastnili zástupci Kraje Vysočina, místní samosprávy Zakarpatské oblasti, Dobročinného fondu ViZa a Klubu T. G. Masaryka, poděkovovali zástupci Kraje Vysočina přesedovi Klubu T. G. Masaryka Ivanu Latkovi za podporu při propagaci české a československé kultury a historie v regionu Zakarpatské oblasti a při této příležitosti také pogratulovali k významnému životnímu jubileu - 60 let. Ke gratulaci se zprostředkovaně připojil i hejtman Kraje Vysočina, který své přání a poděkování zaslal elektronickou poštou.

delegace-z-kraje-vysocina-2017
10. února 2017

Ve dnech 6. - 7. února 2017 navštívili Českou republiku, konkrétně města Uherské Hradiště a Brno, v rámci své služební cesty zástupci českých krajanských spolků - Klubu T. G. Masaryka v Užhorodě a Užhorodské společnosti české kultury J. A. Komenského.

navsteva-zastupcu-krajanskych-spolku-v-ceske-republice-2017 navsteva-zastupcu-krajanskych-spolku-v-ceske-republice-2017 navsteva-zastupcu-krajanskych-spolku-v-ceske-republice-2017
8. února 2017

Klub T. G. Masaryka v Užhorodě a Užhorodská společnost české kultury J. A. Komenského získaly povolení k odhalení pamětní tabule T. G. Masaryka ve městě Chustu - na budově technického lycea. Odhalení by mělo proběhnout v průběhu letošního roku.

povoleni-odhaleni-tabule-masaryka-chust-2017 povoleni-odhaleni-tabule-masaryka-chust-2017
25. ledna 2017

„V zakarpatské oblasti žije zhruba 500 až 600 rodin, které mají české nebo československé kořeny. Hlavním cílem našeho spolku je propagace České republiky formou různých konferencí nebo koncertů. Také připomínáme našeho prvního prezidenta,“ uvádí například velmi slušnou češtinou předseda Klubu T. G. Masaryka v ukrajinském Užhorodu Ivan Latko.

Článek s názvem "V cizině už žije každý šestý Čech" o krajanech žijících v zahraničí, který vyšel 19. ledna 2017 v deníku E15, je k dispozici na webové adrese deníku na tomto odkazu.

V cizině už žije každý 6. Čech

1. prosince 2016

Dne 23. listopadu 2016 navštívil předseda Klubu T. G. Masaryka v Užhorodě město Chust, kde se setkal se zástupci Chustské městské rady - starostou - panem Volodymyrem Kasčukem a zástupcem starosty - panem Volodymyrem Erfanem. Setkání se zúčastnil také předseda chustského Klubu oživení české a slovenské kultury - pan Roman Mandzuk. Během setkání se zástupci spolků a samosprávy dohodli na spolupráci při odhalení pamětní tabule T. G. Masaryka. Povolení na odhalení tabule bude vydáno ještě do konce roku 2016, samotné umístění a odhalení by mělo proběhnout na podzim roku 2017. Tabule bude umístěna na jedné z budov z období 1. ČSR - ve čtvrti Masarykova kolonie.

Klub TGM v Chustu Klub TGM v Chustu
8. listopadu 2016

Dne 10. listopadu 2016 se v Užhorodě uskuteční setkání krajanů - představitelů krajanských spolků Klubu T. G. Masaryka a Užhorodské společnosti české kultury J. A. Komenského - s novým generálním konzulem Generálního konzulátu ČR ve Lvově - panem Pavlem Peškem. Setkání se uskuteční v odpoledních hodinách v zasedací místnosti v sídle krajanských spolků v Užhorodě.

2. listopadu 2016

Dne 28. října 2016 se v rámci oslav 98. výročí vzniku 1. ČSR uskutečnilo setkání členů a zástupců Klubu T. G. Masaryka v Užhorodě u busty T. G. Masaryka, při kterém si společně připomněli den a období, kdy dnešní ukrajinská Zakarpatská oblast byla součástí Československa. Setkání se zúčastnili také turisté a členové spolku z Karviné, Rychvaldu, Měnína a Uherského Hradiště.
V tento den zároveň proběhla podobná akce na Slovensku, setkání u pomníku T. G. Masaryka v Bratislavě se zúčastnil předseda Klubu T. G. Masaryka v Užhorodě - Ivan Latko, hosté z Užhorodu, zástupci politických stran a organizací, Českého spolku v Bratislavě, občané Bratislavy.

19. října 2016

Ve dnech 15. - 22. října 2016 se v Užhorodě koná výstava o meziválečné československé architektuře. Součástí výstavy je program pro zástupce místní samosprávy i zájemce z řad široké veřejnosti. Vernisáž výstavy se konala 15. října a zúčastnili se jí i představitelé Klubu T. G. Masaryka v Užhorodě. Výstava je umístěna v místních vinných sklepech zvaných Soví hnízdo na ulici Rákoci 2.

5. října 2016

Ve dnech 28. - 30. září 2016 se v Praze v nové budově Národního muzea uskutečnila konference Krajané a otázka identity, které se zúčastnili krajané z celého světa. Akce se zúčastnili i přeseda Klubu T. G. Masaryka v Užhorodě - Mgr. Ivan Latko, a předseda Užhorodské společnosti české kultury J. A. Komenského - Jurij Syvochop. Na konferenci byla předána Ocenění za dlouholetou činnost pro krajanské komunity. Mezi oceněnými je i zakladatel a předseda Klubu T. G. Masaryka - Ivan Latko.

Konference Krajané a otázka identity 2016 Konference Krajané a otázka identity 2016 Konference Krajané a otázka identity 2016
Konference Krajané a otázka identity 2016 Konference Krajané a otázka identity 2016 Konference Krajané a otázka identity 2016

O oceněních a konferenci se píše i v médiích - článek Českého rozhlasu najdete zde.

25. srpna 2016

Dne 24. srpna 2016 navštívil Klub T. G. Masaryka v Užhorodě předseda Společnosti přátel Podkarpatské Rusi - pan Ing. Jan Čopík. Přesně tato organizace se finančně podílela na vydání reedice publikace Podkarpatská Rus 1931. Při setkání se členy klubu se hovořilo o další vzájemné spolupráci mezi organizacemi. Na příští rok - 2017 - se plánují přednášky o historii kraje a o aktivitách krajanských spolků v sídle Společnosti přátel Podkarpatské Rusi v Praze. Na závěr setkání byly panu Čopíkovi předány aktuální publikace vydané Klubem T. G. Masaryka.

28. července 2016

Ve dnech 28. - 30. září 2016 se v Praze v Národním muzeu uskuteční Konference krajané a problém identity. Konference se aktivně zúčastní i zástupci Klubu T. G. Masaryka v Užhorodě. Další informace a program konference najdete zde.

28. července 2016

Dne 15. července 2016 vyšel ve zpravodaji místní samosprávy "Užhorod" článek Karpatský Vavylon v období Československa, ve kterém se píše mimo jiné i o publikacích Klubu T. G. Masaryka a Užhorodského spolku Slovákov, díky kterým se připomíná historie Podkarpatské Rusi v období 1. ČSR. Odkaz na článek je zde.

16. července 2016

Na červnovém zasedání Zastupitelstva Pardubického kraje byla projednána a schválena podpora na realizaci projektu pamětní tabule J. A. Komenského v Mukačevu. Finanční podpora bude Klubu T. G. Masaryka předána v průběhu července prostřednictvím nadačního fondu ViZa.

16. června 2016

Ve dnech 9. - 13. června 2016 navštívili Zakarpatskou oblast studenti z brněnské Mendelovy univerzity. Hlavním cílem jejich návštěvy byla horská túra na polonině Boržavě, která se táhne od Volovce po Mižhirja a v příznivém počasí nabízí atraktivní výhledy. Skupina postupně zdolala vrcholy Cycka (1219m), Tomnatyk (1344m), Plaj (1323m), Velykyj Verch (1598m) a Mala Gymba (1416m). Díky nepřiznivému počasí museli túru zkrátit a ukončit nad městečkem Pylypec. Zde navštivili známý vodopád Šypot, dále pak jezero Syněvyr a nebyli by to Češi, kdyby se nezastavili v Koločavě - působišti Ivana Olbrachta. Na konci pobytu ještě zvládli krátkou prohlídku Užhorodu a nechyběl ani gastronomický zážitek v restauraci Pidkova v Perečině.

Studenti Mendelovy univerzity 2016 Studenti Mendelovy univerzity 2016 Studenti Mendelovy univerzity 2016
29. května 2016

V rámci pracovní cesty na Zakarpatí navštívila delegace Pardubického kraje vedená hejtmanem Martinem Netolickým několik dokončených projektů, které byly částečně hrazené z krajského rozpočtu. Jednalo se především o rekonstrukce kotelen pro vytápění škol a školek, ale také investice do vybavení tříd. Celkově na tyto účely uvolnil Pardubický kraj částku jednoho a půl milionu korun. Delegace se také setkala se zástupci krajanského spolku T. G. Masaryka v Užhorodě, při kterém hejtman předal panu Ivanu Latkovi dvě stříbrné pamětní mince zobrazující právě prezidenta Masaryka a Milana Rastislava Štefánika. Více informací na webu Pardubického kraje.

19. května 2016

Dne 12. května 2016 se ve středisku krajanských spolků v Užhorodě uskutečnilo setkání členů Klubu T. G. Masaryka se zástupci brněnské společnosti Přátelé Podkarpatské Rusi v čele s předsedou - panem Ing. Liborem Chytílkem. Zástupci a členové obou organizací se vzájemně informovali o svých aktivitách a další spolupráci.

Přátelé Podkarpatské Rusi 2016 Přátelé Podkarpatské Rusi 2016 Přátelé Podkarpatské Rusi 2016
Přátelé Podkarpatské Rusi 2016 Přátelé Podkarpatské Rusi 2016 Přátelé Podkarpatské Rusi 2016
Přátelé Podkarpatské Rusi 2016 Přátelé Podkarpatské Rusi 2016 Přátelé Podkarpatské Rusi 2016
19. května 2016

Dne 10. května 2016 se ve středisku Klubu T. G. Masaryka v Užhorodě uskutečnilo setkání s učiteli a žáky Základní umělecké školy v Potštátu v čele s ředitelkou - paní Janou Kozubíkovou. Po setkání hosté odcestovali do hor, kde pokračovali v plánovaném pobytu a návštěvě Koločavy, Pilipce, Chustu a dalších míst.

4. května 2016

Dne 28. dubna 2016 pořádalo Výzkumné centrum Slovenské společnosti pro zahraniční politiku, n.o., Užhorodská národní univerzita a Ukrajinsko-slovenský institut humanitních iniciativ mezinárodní vědeckou konferenci "Jazyky národnostních menšin v ukrajinsko-slovenském pohraničí". Akce se uskutečnila v Hotelu Praha v Užhorodě. V rámci programu vystoupil se svým příspěvkem také předseda Klubu T. G. Masaryka - Ivan Latko.

25. dubna 2016

Dne 30. dubna 2016 odvysílá stanice Český rozhlas Plus v rámci magazínu věnovanému národnostním menšinám Mezi námi od 15:10 hodin rozhovor s předsedou Klubu T. G. Masaryka - Ivanem Latkem

21. dubna 2016

V sobotu - dne 14. května 2016 - ve 13 hodin se uskuteční jarní členská beseda spolku Přátelé Podkarpatské Rusi. Hlavní náplní programu bude vystoupení předsedy Klubu T. G. Masaryka - pana Mgr. Ivana Latka - na téma Zaměření činnosti užhorodského krajanského spolku a předpokládaného rozvoje budoucích vzájemných vztahů. Beseda se tradičně uskuteční v sále Staré radnice v Brně na Radnické 8.

20. dubna 2016

Při návštěvě Prahy v uplynulých dnech proběhlo setkání zástupců Klubu T. G. Masaryka (předseda Ivan Latko), Slovanské unie z. s. (předseda Ing. Vojtěch Merunka) a Masarykova demokratického hnutí (výkonná tajemnice Mgr. Jindřiška Nevyjelová), při kterém se dohodli na vzájemné spolupráci v oblasti kultury a s Masarykovým demokratickým hnutím také na společném vydání zpravodaje Náš kalendář na rok 2018 ke 20. výročí vzniku našeho krajanského spolku.

1. dubna 2016

Společnost přátel Podkarpatské Rusi zve své členy, přátele a veřejnost na besedu s Ivanem Latkem, předsedou krajanského spolku Klubu T. G. Masaryka v Užhorodě. Tématy besedy bude současná situace na Ukrajině a v Zakarpatské oblasti nejen z pohledu tamní české a slovenské menšiny. Beseda se uskuteční ve čtvrtek - 14. dubna 2016 - od 16:00 hodin ve společenském sále Domu národnostních menšin v Praze 2, Vocelova 3.

Několik fotografií z akce najdete v sekci fotogalerie.

...